Per Håkon Granum

Visuell kommunikatør

Grafiske tjenester på og utenfor skjerm. Visuell profilering, strategisk rådgiving, annonsering og grafisk utforming for alle typer trykksaker.


Kontaktinformasjon:

Telefon: +47 958 21 252
E-post: perhaakon@granumdesign.no